×

Cykeluthyrning Mountainbike

Cykeluthyrning Mountainbike

Moubtainbike Ink. hjälm Hyr en dag från 8.00-22.00 I priset ingår hjälm. Det finnes masse sykelstier rundt gården. Vil du oppleve naturen er det flere løyper gjennom skogen og over til  Brunsbo äng låg en gång medeltidsbyn Jernsysla Övre. Än idag ser man lämningar av de fägator, bygator och stensträngar som skilt de små tegarna åt. En medeltida slåtteräng Det var i början av 1400-talet som biskop Brynolf köpte markerna runt Jernsysla Övre och bybefolkningen drevs bort. Biskopen ville ha marken som slåtteräng. Slåtterängen var en mycket viktig del av det medeltida jordbruket. Det var där man fick vinterfoder till boskapen: hö, torkat löv och späda kvistar. Tänk att det för 100 år sedan fanns över 1,2 miljoner hektar äng i Sverige. Idag är Brunsbo äng en av Sveriges största kvarvarande slåtterängar av äldre typ. Området sköts numera med både slåtter och bete. Perfekt för en picknick I Brunsbo äng finns ett mycket stort antal gamla och grova ekar som var och en kryllar av liv. Här trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Många fågelarter utnyttjar träden som boplats eller för födosök, exempelvis göktyta. Det finns inget annat träd som är så viktigt för den biologiska mångfalden som just ek. Ängen är ett populärt besöksmål. Ta med picknickfilten och bred ut den under någon av de stora ekarna.

Boka her Mountainbike